HORARIS PER AL CURS 2015/16 »  Mostrar los mensajes de    a     

Colˇlegi Mediterrani a Elx


ADMINISTRACIÓ - HORARIS PER AL CURS 2015/16Profe [ Sáb 10 Ene, 2015 13:46 ]
Título del mensajeHORARIS PER AL CURS 2015/16
Educación decide que las clases vuelvan a ser de 60 minutos el curso que viene o permitirá que se impartan sesiones de 45 minutos en aquellos colegios que estén ya organizados y no puedan cambiar.


Educació decideix que les classes tornen a ser de 60 minuts el curs que ve o permetrŕ que s'impartisquen sessions de 45 minuts en aquells colˇlegis que estiguen ja organitzats i no puguen canviar.


ENLLAÇ
Powered by Icy Phoenix based on phpBB